Центр розвитку та популяризації Корейської Культури в Україні
Літературний конкурс
Літературний конкурс

КОРЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ОГОЛОШУЄ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС

Наша мета:– за допомогою конкурсного відбору створити рубрику у журналі Мугунхва, а згодом збірку оповідань;– для цього залучити до процесу відбору якомога ширше коло творів, …